Müzayede Kuralları

1. Müzayede ürün lüstesinde yer alan her bir ürün satıcılara aittir.

2. Bomonti Mezat, aracı konumundadır ve kullanıcıların ürünlere verdikleri peyleri kabul eder. Müzayedeye katılım ücretsizdir.

3. Müzayede listesinde bulunan ürünlerin görselleri eserin gerçek rengini ve durumunu göstermeyebilir. Ürünlerin açıklamasında "haliyle" yazma zorunluluğu yoktur. Müzayedeye katılanlar, tüm ürünlerin "haliyle" satışa sunulduğunu, pey vereceği ürünü kontrol ettiğini ve borçlar kanununun 223.maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Müzayedede satışa sunulan ürünler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Katılımcılar bu durumu peşinen kabul eder ve satış gerçekleştikten sonra eserde bulunan herhangi bir kusur, tamir veya işlemden ötürü itirazda bulunamaz.

4. Online müzayedeye katılabilmek için www.bomontimezat.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.

5. Bomonti Mezat, şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca şirketimiz hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.

6. Online müzayedede satışa sunulan ürünlerin katalog değerleri ürünlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatlarıdır. Başlangıç fiyatının altına ürün satılamaz.

7.Online müzayedelerde fiyat artırımı “Pey Ver” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı, online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Artırma, ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi ürünü kazanmış olur. Söz konusu ürüne pey veren tek kişi ise o ürünü başlangıç fiyatına satın alır.

8. Online Müzayedelerimizde bulunan ürünlere Bomonti Mezat tarafından önceden belirtilen tarih ve saate kadar online pey verilebilir. Bu süreçte internet sitesi üzerinde online olarak gözüken güncel fiyatlarda, "Yeşil renk" ürünü kazanıyor durumda olduğunuzu, "Kırmızı renk" ise peyinizin geçildiğini gösterir.Fiyat eşitliğinde ilk peyi veren ürünü satın alır.

9. Alıcılar, aldıkları ürün tutarlarına ek olarak %20 Komisyon ve komisyon tutarı üzerinden %18 KDV ödemekle yükümlülerdir.

10. Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanunu'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden müzayedeye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Satın alınan ürünlerin bedeli, müzayede sonrasındaki 7 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Bu süre zarfında eserin satış bedeli tam olarak ödenmediği takdirde, c dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın feshe ve uğradığı zararlarını (alıcı, satıcı komisyonları, depo giderleri ve diğer zararlar) ticari faiz ile birlikte Alıcı'dan tahsile yetkilidir.

11. Bomonti Mezat, müzayedede bulunan herhangi bir ürünü, müzayededen geri çekmek, başka ürünle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, eserin satışını reddetmek ve dilediği takdirde müzayede kataloğundaki sıralamayı değiştirme hakkına sahiptir.

12. Satın alınan ürünlerin bedeli, müzayede sonrasındaki 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Ödemeler nakit ya da banka havalesi ile yapılabilir.

13. Ödeme yapılmadan ürün teslim edilmez.

14. Müzayede kataloğunda bulunan ürünlerin görselleri, Bomonti Mezat'ın izni olmadan kullanılamaz.

15. Müzayede kataloğu yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Bomonti Mezat sorumlu tutulmayacaktır.

16. Üye olarak online müzayedeye katılan herkes bu sayfada yazan şartları ve pey verme kurallarını peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

17. Müzayede Katılım Şartları'ndan doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.